Jedna z najstarszych gier

Jedną z najstarszych gier jest gra w szachy. Gra w szachy wywodzi się z Indii, w których w szachy grano już w VI wieku naszej ery. W Indiach gra ta nosiła nazwę czaturanga, jej zasady różniły się od zasad obowiązujących dzisiaj podczas gry w szachy. Z Indii czaturanga zawędrowała do Persji, w której gra przeszła pewne modyfikacje. W Indiach gra w szachy była przeznaczona dla 4 osób, w grze wykorzystywana była również kostka. Persowie zmienili grę z gry dla 4 osób w grę dla 2 osób, nadal jednak używali kostki. Kostka zniknęła dopiero po przejęciu szachów przez Arabów. Pierwsze wzmianki o grze w szachy w Europie pochodzą z X wieku. Do Europy szachy dotarły dwiema drogami. Jedna z tych dróg prowadziła do Hiszpanii, druga na Ruś. Figury szachów nabrały cech ludzkich. Figura wezyra została zastąpiona przez królową, rydwan został zamieniony w wieżę, zaś słonia zastąpił goniec. Nie zmieniono jedynie postaci koni. Także zasada poruszania się koni została nie zmieniona. Przez długi okres gry w szachy w Europie najważniejszą figurą była właśnie figura konia. W szachach, w które grali Arabowie, figury mogły przesuwać się tylko o jedno pole. Mieszkańcy Europy wprowadzili także tutaj zmiany. Nie wiadomo kiedy i kto wprowadził szachy do Polski. Podobno grano w nie już na dworze króla Bolesława Krzywoustego. Ostateczne zasady gry w szachy powstały w XVI wieku. Powstał wtedy między innymi znany nam dzisiaj wygląd szachownicy.

error: Content is protected !!