Karta postaci w grach fabularnych

Kiedy chcemy stworzyć koncepcję nowego bohatera naszej gry warto stworzyć kartę postaci. Zazwyczaj wybieramy zwykły format kartki A4, na której programiści wpisują wartości jakie może przyjąć postać w grze. Współczynniki charakteryzujące postać są wpisywane w specjalnie przygotowane pola i zmieniane podczas każdej sesji, gdy cechy postaci ulegają zmianie. Przykładowo można wpisać współczynniki żywotności postaci, poziom magii oraz inne atrybuty związane z grami fabularnymi. Karta postaci jest zapisywana z dwóch stron. Na pierwszej stronie znajdują się takie informacje jak imię postaci, waga, rasa, płeć, wiek, klan itp. Kolejną rzeczy jakie są wpisywane to jakie zbroje może nosić dana postać, czy będą to ciężkie zbroje czy lekkie. Sprawa też dotyczy broni jaką może obsługiwać dana klasa postaci. Zazwyczaj są to łuki, miecze, topory, obuchy oraz różdżki magiczne. Na kartce również znajdują się informacje na temat czarów jakimi może się posługiwać dana klasa. Przy tworzeniu postaci mamy możliwość wyboru rasy. Każda rasa posiada inne wady oraz zalety. Gdy wybieramy rasę orków to zazwyczaj mamy premie bonusowe do siły oraz ataku. Najczęściej jest to rasa wykorzystywana jako wojownik. Programiści cały czas debatują na temat karty postaci. Ciągle zmieniają oraz porównują klasy, aby nie doszło do sytuacji, że dominuje tylko jedna klasa. Także przy tworzeniu postaci warto przeczytać szczegółowy jej opis, aby później nie musieć zaczynać całej rozgrywki od nowa.

error: Content is protected !!