Oddziaływanie gier komputerowych na dzieci

Gry komputerowy w sposób szczególny wpływają na dzieci zarówno na ich rozwój psychiczny jak i fizyczny. Ponadto pochłaniają znaczną część ich czasu, odciągając od wszelkiego rodzaju czynności, które pozytywie wpływają na ich rozwój na przykład malarstwo, gra na instrumencie czy aktywność fizyczna. Dodatkowo wirtualny świat gier wyobcowuje dzieci, odrywając je od rzeczywistości, co wpływa niekorzystanie na ich rozwój i kontakt z innymi ludźmi zwłaszcza z rodzicami czy rówieśnikami. Gry komputerowe niosą za sobą również ryzyko, że dzieci zostaną od nich uzależnione. Oprócz tych wszystkich negatywnych zjawisk związanych z oddziaływaniem gier komputerowych na dzieci, możemy również dostrzec ich pozytywny aspekt. Często gry nie tylko służą do rozrywki, ale też uczą poprzez zabawę. Pobudzając w ten sposób wyobraźnię dzieci, skłaniają je do kreatywnego myślenia. Niektóre gry dają nadto możliwość grania w parze lub w więcej osób, co sprawia, że integrują się z innymi graczami, grając w jednym zespole, by osiągnąć wspólny cel lub grając przeciwko sobie, tworząc między sobą zdrową rywalizację. Ma to korzystne oddziaływanie w aspekcie społecznym. Należy zatem wybrać odpowiednią grę dostosowaną do wieku i zainteresowania dziecka, sprawując kontrolę nad czasem jaki dziecko poświęca na grę. Wówczas można spodziewać się tylko korzystnego oddziaływania gier komputerowych na dzieci.

error: Content is protected !!